Welkom bij de Vereniging Ondernemingen Geluidhinderbestrijding

De Vereniging Ondernemingen Geluidhinderbestrijding (VOG) is een vereniging van Nederlandse bedrijven die producten en diensten aanbieden om hinder van overmatig geluid (lawaai) en trillingen weg te nemen.

De activiteiten van onze leden betreffen vooral het adviseren en leveren van producten en het uitvoeren van complete projecten op het gebied van geluidshinderbestrijding binnen industrie, woning- en utiliteitsbouw, infrastructuur en maritieme techniek.De VOG, opgericht in 1991, verenigt bedrijven die beschikken over een relevante combinatie van kennis, kunde en ervaring om producten te leveren en projecten uit te voeren tot volle tevredenheid van hun klanten. De VOG-leden staan voor kwaliteit en kunnen garanties geven voor wat betreft te behalen resultaten.

Op deze site vindt u de profielen en contactgegevens van onze leden. Tevens wordt getracht een relevant en actueel overzicht te geven van links naar regelgeving betreffende geluid, zowel Arbo- als ook Milieu-gerelateerd. 

 

Kenmerken van leden

De VOG leden:

  • - beschikken over een kennisniveau en over productinformatie aansluitend op de behoeften van zowel afnemers als ook van akoestische adviseurs¬†
  • - zijn complementair binnen de markt en kunnen effectieve oplossingen bieden, ten aanzien van akoestiek / geluidshinderbestrijding
  • - zijn bedrijven met een bewezen staat van dienst, beschikkend over relevantie referenties
  • - zijn actief bezig met innovatie en ontwikkeling, op zowel product- als ook kennisniveau

De VOG:

  • - maakt haar leden zichtbaarder in de markt
  • - organiseert cursussen voor medewerkers van leden op het gebied van akoestiek¬†